Tromesečje

04. Novembar 2019.

§

Početak školske 2019. godine je prošao uspešno i završavamo prvo tromesečje. Naši đaci koji su se odlučili da isprate ceo kurs od 5 meseci mogu u školi nakon ovog perioda da osete razliku, takođe primene već naučeno i da poboljšaju već stečeno. Škola vodi računa o tome da li se znanje steklo, poboljšalo ili mozda stagniralo. Posebno i dodatno se radi sa onim đacima (svi uzrasti), kojima je potrebno više vremena, odvojeno od grupe i u skladu sa potrebama iz državnih škola ili fakulteta ili ustanova u kojima su. U našoj školi je timski rad najuspešniji način da se savlada strani jezik koji se pohađa, ali takođe i posvećenost profesora ka pojedincima podjednako je pokazalo kvalitet i uspeh.

Hvala na poverenju!

Podelite sa prijateljima: