Nemački Deutsch

§

„ Nijedan put nije previše dug i težak ako uz sebe imate pravog prijatelja“

– J.W. von Goethe

DEUTSCH IST IN – NEMAČKI JE IN !


Nemački jezik se sve više pokazuje kao odličan prijatelj mnogima od nas. Učenje nemačkog jezika bez sumnje širom sveta dobija veliki zamah! Jezik značajnih mislilaca, kompozitora, naučnika, pisaca, sportista, jezik razvijenog društva Srednje Evrope doživljava svoju renesansu! Uhvatite talas!


Autobahn
Autobahn, Nemačka


Bilo da želite da naučite nemački jezik iz ličnih ili profesionalnih razloga, mi ćemo Vas kroz savremene i pažljivo osmišljene programe dovesti do uspeha u tome!
Zato što mi:

– Primenjujemo međunarodne standarde kvaliteta
– Koristimo savremene I proverene udžbenike I materijale vodećih nemačkih izdavača
– Nastavu orijentišemo ka učeniku (savetovanje u učenju)
– Nudimo raznovrsnost metoda I modernih tehnologija nastave
– Imamo stručno obučen, školovan i iskusan nastavni kadar


Na našim kursevima nemačkog jezika susrećemo se sa živim temama nemačke aktuelne svakodnevice, na poslu, kod kuće, u gradu. Biće nam zadovoljstvo da Vas osposobimo za komunikaciju sa ljudima sa nemačkih, i na nemačkim prostorima!

Kroz učenje nemačkog jezika želimo da doživite i upoznate zemlje nemačkog govornog područja, njihove predele, njihovu kulturu, privredu i društvo, i tako ostvarite jedan novi lični, profesionalni, napredak u svakom smislu!

Dobrodošli!


U našoj školi možete steći sva neophodna znanja i veštine koja propisuje Savet Evrope po sledećim nivoima jezičke kompetencije:

A1 – osnovni nivo 1 – dva tečaja ( A1/1, 80 časova i A1/2, 80 časova)
A2 – osnovni nivo 2 – dva tečaja (A2/1, 80 časova i A2/2, 80 časova)
B1 – srednji nivo 1 – dva tečaja (B1/1, 80 časova i B1/2, 80 časova)
B2 – srednji nivo 2 – dva tečaja (B2/1, 80 časova i B2/2, 80 časova)
C1 – viši nivo 1 – dva tečaja (C1/1, 80 časova i C1/2, 80 časova)
C2 – viši nivo 2 – dva tečaja (C2/1, 80 časova i C2/2, 80 časova)


Naši kursevi nemačkog jezika namenjeni su: osnovcima, srednjoškolcima, odraslima.