Engleski English

§

„ Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.“

– Winston Churchill

 

ENGLISH – jezik nauke, kompjutera, avijacije, diplomatije, turizma, muzike, filma…


Preko 400 miliona ljudi govori engleski kao maternji jezik, dok 700 miliona govori engleski kao drugi jezik. Engleski je zvaničan jezik u više od 60 država širom sveta.

Da li želite da pripadate 1/5 svetskog stanovništva koje govori engleski?
Ambiciozni ste i želite da radite u multinacionalnoj kompaniji ili inostranstvu, ili pak da podučavate druge?

Škola stranih jezika JELENA iz Pančeva će vas motivisati da naučite engleski jezik, a entuzijazam i iskustvo profesora motivisaće vas da ga usavršite!

– kvalitetna nastava
– učenje sa zadovoljstvom
– prijateljsko okruženje
– siguran i brz napredak
– građenje jezičkog samopouzdanja
– vežbe sa lektorom


Big Ben, London
Big Ben, London

Engleski jezik je treći jezik u svetu po broju ljudi koji ga govore kao maternji jezik, posle mandarinskog kineskog i španskog jezika. Engleski jezik je najzastupljeniji jezik medija, kniževnosti, novinskih publikacija, prevođenja književnih dela, međunarodne trgovine, diplomatije i zabave najšireg spektra.

Na našim kursevima engleskog jezika susrećemo se sa živim temama iz svakodnevnog života i biznisa. Biće nam zadovoljstvo da Vas osposobimo za komunikaciju sa ljudima koji govore engleski kako biste lakše ostvarili svoje ciljeve u životu.

 


U našoj školi možete steći sva neophodna znanja i veštine koja propisuje Savet Evrope po sledećim nivoima jezičke kompetencije:

A1 – osnovni nivo 1 – 80 časova
A2 – osnovni nivo 2 – 80 časova
B1 – srednji nivo 1 – 80 časova
B1+ – srednji viši nivo – 80 časova
B2 – srednji nivo 2 – 80 časova
C1 – viši nivo 1 – 80 časova
C2 – viši nivo 2 – 80 časova


Naši kursevi engleskog jezika namenjeni su: osnovcima, srednjoškolcima, odraslima.