„ Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.“

- Winston Churchill


Preko 400 miliona ljudi govori engleski kao maternji jezik, dok 700 miliona govori engleski kao drugi jezik.
Engleski je zvaničan jezik u više od 60 država širom sveta.

ENGLISH - jezik nauke, kompjutera, avijacije, diplomatije, turizma, muzike, filma...


Da li želite da pripadate 1/5 svetskog stanovništva koje govori engleski?

Ambiciozni ste i želite da radite u multinacionalnoj kompaniji ili inostranstvu, ili pak da podučavate druge?

Škola stranih jezika JELENA iz Pančeva će vas motivisati da naučite engleski jezik, a entuzijazam i iskustvo profesora motivisaće vas da ga usavršite!

- kvalitetna nastava - učenje sa zadovoljstvom - prijateljsko okruženje - siguran i brz napredak - građenje jezičkog samopouzdanja - vežbe sa lektorom

Big Ben, London
Big Ben, London

Engleski jezik je treći jezik u svetu po broju ljudi koji ga govore kao maternji jezik, posle mandarinskog kineskog i španskog jezika. Engleski jezik je najzastupljeniji jezik medija, kniževnosti, novinskih publikacija, prevođenja književnih dela, međunarodne trgovine, diplomatije i zabave najšireg spektra.

Na našim kursevima engleskog jezika susrećemo se sa živim temama iz svakodnevnog života i biznisa. Biće nam zadovoljstvo da Vas osposobimo za komunikaciju sa ljudima koji govore engleski kako biste lakše ostvarili svoje ciljeve u životu.U našoj školi možete steći sva neophodna znanja i veštine koja propisuje Savet Evrope po sledećim nivoima jezičke kompetencije:

A1 – osnovni nivo 1 - dva tečaja ( A1/1, 80 časova i A1/2, 80 časova)
A2 - osnovni nivo 2 - dva tečaja (A2/1, 80 časova i A2/2, 80 časova)
B1 - srednji nivo 1 - dva tečaja (B1/1, 80 časova i B1/2, 80 časova)
B1+ – srednji viši nivo - dva tečaja (B1+/1, 80 časova i B1+/2, 80 časova)
B2 – srednji nivo 2 - dva tečaja (B2/1, 80 časova i B2/2, 80 časova)
C1 – viši nivo 1 - dva tečaja (C1/1, 80 časova i C1/2, 80 časova)
C2 – viši nivo 2 - dva tečaja (C2/1, 80 časova i C2/2, 80 časova)


Naši kursevi engleskog jezika namenjeni su: osnovcima, srednjoškolcima, odraslima.